erb 

Ak nechceš byť v živote bezmocný a mať strach, tak nebuď zbabelý a ľahostajný.

štvrtok, 23. marec 2017

Meniny dnes oslavuje
Adrián
Blahoželáme!

Informačný kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aforizmy Jula Ondreja

Politika je to, čo vzbudzuje iba pozornosť bez hodnoty ...


Predpoveď počasia


Kurzový lístok ECB

dátum: 22.03.2017

1 EUR = 1.0807 USD

1 EUR = 0.8679 GBP

1 EUR = 27.0210 CZK

1 EUR = 4.2816 PLN

1 EUR = 309.1600 HUF

Aktuality

22.03.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 15.03.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 15.03.2017.

17.03.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov za elektrinu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

15.03.2017 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov.

14.03.2017 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Sklabiňa – zatepľovanie“ uzatvorenú s ARTIX, s.r.o., Martin.

14.03.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

13.03.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

13.03.2017 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2017 uzatvorenú s Ing. J. Adamkovičom.

13.03.2017 | Zmena formátu povinne zverejňovaných údajov

Obecný úrad z dôvodu zlepšenia prehľadnosti upravil zobrazovanie štruktúrovaných prehľadov vystavených objednávok a došlých faktúr.

10.03.2017 | Zámer predaja obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer odpredať na základe podanej žiadosti obecný pozemok Ing. Ľubošovi Záborskému.
[ zaslanie pripomienky emailom ]

09.03.2017 | Pozvánka na stretnutie pri príležitosti MDŽ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa bude konať 12.03.2017 od 15:00 hod. v sále Obecného domu.

08.03.2017 | Zámer predaja obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer odpredať na základe podanej žiadosti obecný pozemok Miroslavovi Kohútovi s manželkou.
[ zaslanie pripomienky emailom ]

01.03.2017 | Dodatok k rámcovej zmluve o dielo

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 rámcovej zmluve o dielo uzatvorený s Norbertom Brnčalom.

01.03.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.02.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.02.2017.

22.02.2017 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 24.03.2017 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

15.02.2017 | Zrušenie VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o zrušení verejného obstarávania na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

15.02.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

14.02.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov za elektrinu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

13.02.2017 | Plánované podujatia v roku 2017

Kultúrna komisia poskytla na zverejnenie zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017.

13.02.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o termíne otvorenia ponúk.

08.02.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

08.02.2017 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové zmluvy uzatvorené obcou.

01.02.2017 | Územný plán obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie čistopisu územného plánu obce Sklabiňa.

01.02.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú so spoločnosťou Slovak Telekom.

31.01.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

27.01.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 26.01.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 26.01.2017.

26.01.2017 | Zmluva o prevzatí dlhu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prevzatí dlhu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

26.01.2017 | Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce a bilancie rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorý bude schválený na februárovom zasadnutí OZ.

24.01.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

23.01.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

17.01.2017 | Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o uložení zásielky pre Jozefa Nemca (ročník 1968), ktorú je možné vyzdvihnúť do 31.01.2017 počas úradných hodín v kancelárii úradu.


archív oznámení: 2016 | 2015 | 2014


Fotografie © Nikola Šupenová | posledná aktualizácia obsahu: 22.03.2017 17:20 | správca stránky