erb 

Ak nechceš byť v živote bezmocný a mať strach, tak nebuď zbabelý a ľahostajný.

streda, 28. september 2016

Meniny dnes oslavuje
Václav
Blahoželáme!

Informačný kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Aforizmy Jula Ondreja

Morálne exspiroval ...


Predpoveď počasia


Kurzový lístok ECB

dátum: 27.09.2016

1 EUR = 1.1220 USD

1 EUR = 0.8641 GBP

1 EUR = 27.0250 CZK

1 EUR = 4.2887 PLN

1 EUR = 306.9400 HUF

Aktuality

23.09.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 08.09.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 08.09.2016.

19.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

14.09.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku materiálu a stavebné práce pri výstavbe oplotenia na miestnom cintoríne.

14.09.2016 | Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenú so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

13.09.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 14.09.2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

08.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

07.09.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2016 o 18:00 hod. pozvánka s programom

06.09.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na náter a prevoz sochy na miestny cintorín.

06.09.2016 | Separovaný zber – výkup papiera a vývoz elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje, že dňa 16.09.2016 od 15:00 hod. sa pred obecným úradom uskutoční výkup papiera. Zároveň bude pristavený veľkokapacitný kontajner na elektroodpad, ktorý bude vyvezený 19.09.2016.

03.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

30.08.2016 | Príhovor starostu obce pri otvorení nového školského roku

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený pri slávnostnom otvorení školského roku 2016/2017.

30.08.2016 | Pozvánka na otvorenie školského roku 2016/2017

Obecný úrad oznamuje rodičom, že slávnostné zahájenie školského roku 2016/2017 v Základnej škole v Sklabini sa uskutoční 05.09.2016 (pondelok) o 08.00 hod. v priestoroch školy.

27.08.2016 | Fotografie z osláv 72. výročia SNP

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv 72. výročia SNP, ktoré sa uskutočnili 26.08.2016.

26.08.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 72. výročia SNP

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 72. výročia SNP na Bukovinách a pri pamätníku v Sklabini.

25.08.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

25.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku bezpečnostného systému.

24.08.2016 | Oznam: používanie vody z hydrantov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o podmienkach používania vody z podzemných hydrantov, ktorý obci zaslala Turčianska vodárenská spoločnosť.

24.08.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

23.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: Beh v srdci SNP 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oficiálny plagát pretekov Beh v srdci SNP 2016, ktoré sa uskutočnia 28.08.2016 o 10:00 hod. pri príležitosti osláv 72. výročia SNP.

23.08.2016 | Zmluva o splátkovom úvere

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o splátkovom úvere uzatvorenú s Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok.

22.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: Divadelné predstavenie Dvaja

Obecné zastupiteľstvo pri príležitosti 72. výročia osláv SNP pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Dvaja v podaní Divadelného súboru Za Váhom Lipovec, ktoré sa uskutoční 26.08.2016 o 18:00 hod. v sále Obecného domu.

22.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: program osláv

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku s programom osláv 72. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia 26.08.2016 od 15:00 hod. pri soche partizána a pri pamätníku na obecnom cintoríne.

19.08.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 10.08.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 10.08.2016.

19.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku zostavy skríň pre ZŠ.

15.08.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 7 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

14.08.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové zmluvy uzatvorené obcou.

14.08.2016 | Zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predložené zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva.

05.08.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

02.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

30.07.2016 | Poďakovanie za pomoc pri opravách v objekte ZŠ s MŠ

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, členom DHZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri rekonštrukčných prácach, ktoré počas prázdnin prebiehajú v objekte ZŠ s MŠ.

28.07.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci uzatvorený so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

27.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku a montáž koberca a linolea v objekte ZŠ s MŠ.

25.07.2016 | VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 10.08.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

21.07.2016 | Zmluva o zabezpečení triedeného zberu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o zabezpečení triedeného zberu zložiek odpadu uzatvorenú s Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

19.07.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 20.07.2016 a 27.07.2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

19.07.2016 | Darovacia zmluva – didaktický softvér pre ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu na didaktický softvér pre ZŠ uzatvorenú s Centrom vedecko-technických informácií SR.

13.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na mechanické vyčistenie koryta potoka.

04.07.2016 | Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2016

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2016.

04.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na renováciu parkiet v triedach ZŠ.

04.07.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za apríl a máj 2016.

29.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

24.06.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 15.06.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 15.06.2016.

22.06.2016 | Oznam: prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.07.2016 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

22.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

22.06.2016 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na druhý polrok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2016.

21.06.2016 | Záznam o výsledku kontroly č. 1/2016

Hlavný kontrolór obce po rokovaní s obecným úradom poskytol na zverejnenie návrh záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016, stanovisko obecného úradu k návrhu, zápisnicu o prerokovaní návrhu, návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a finálnu verziu záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016.

21.06.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na urgentné vyčistenie protipovodňových poldrov.

15.06.2016 | Fotografie z osláv Medzinárodného dňa detí

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnili 11.06.2016.

14.06.2016 | Územný plán obce: vyhodnotenie pripomienkového konania

Obecný úrad poskytol na zverejnenie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu územného plánu obce, ktoré spracovala Ing. arch. Mendelová.

14.06.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, zainteresovaným občanom a sponzorom za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnili dňa 11.06.2016.

14.06.2016 | Zisťovanie záujmu o lekcie Zumba Fitness

Obecný úrad poskytol na zverejnenie propagačný plagát pre účely zistenia záujmu o tanečné lekcie Zumba Fitness v Sklabini.

14.06.2016 | Fotografie zo Slovenského pohára minikár

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z pretekov minikár, ktoré sa uskutočnili 11.06.2016 a 12.06.2016.

14.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

14.06.2016 | Rozhodnutie RÚVZ o prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozhodnutie RÚVZ v Martine o prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ na dobu neurčitú.

14.06.2016 | Oznam: strategický dokument – RIÚS Žilinského kraja (zmena a doplnok č. 1)

Obecný úrad zverejnil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (zmena a doplnok č. 1). Písomné stanoviská verejnosti k dokumentu je možné doručiť do 29.06.2016 na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Žiline.

14.06.2016 | Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozpočtové opatrenie č. 1/2016.

13.06.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

07.06.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie nebude dňa 08.06.2016 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

07.06.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

07.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

07.06.2016 | Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (2)“ k aktuálnemu dianiu v obci.

02.06.2016 | Oznam: strategický dokument – ÚPO Turčianske Jaseno

Obecný úrad zverejnil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - územný plán obce Turčianske Jaseno. Písomné stanoviská verejnosti k dokumentu je možné doručiť do 17.06.2016 na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Martine.

01.06.2016 | Deň detí 2016

Starosta obce blahoželá všetkým deťom k ich sviatku!!!

01.06.2016 | Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty a navyše semená a výtrusy zo zaburinených pozemkov zvyšujú zdravotné riziká pri alergikoch, deťoch a starších občanoch.

01.06.2016 | Slovenský pohár v pretekoch minikár

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plagát pretekov, vrátane povolenia a rozhodnutia Okresného úradu v Martine o úplnej uzávierke cesty III/2132 medzi obcami Sklabiňa a Sklabinský Podzámok z dôvodu konania Slovenského pohára minikár v dňoch 11.06.2016 a 12.06.2016.

01.06.2016 | Žiadosť RÚVZ: prevádzka ZŠ s MŠ na dobu neurčitú

Obecný úrad poskytol na zverejnenie žiadosť adresovanú RÚVZ týkajúcu sa povolenia prevádzky ZŠ s MŠ na dobu neurčitú.

01.06.2016 | Zápisnica RÚVZ: hygienická previerka v objekte ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu RÚVZ z hygienickej previerky v objekte ZŠ s MŠ vykonanej 24.05.2016.

30.05.2016 | Obec v médiách: článok o dopadoch mliečnej krízy na družstvo v Sklabini

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o dopadoch mliečnej krízy na poľnohospodárske družstvo v Sklabini uverejnený v týždenníku MY Turčianske noviny. Starosta obce poskytol na zverejnenie svoje stanovisko k uvedenej problematike.

30.05.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

27.05.2016 | Prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o prerušení prevádzky MŠ počas letných prázdnin z dôvodu naplánovaných opráv a čerpania dovolenky.

27.05.2016 | Deň detí 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o organizačnom, technickom a personálnom zabezpečení osláv MDD, ktoré sa uskutočnia dňa 11.06.2016 od 11:00 hod. na futbalovom štadióne.

27.05.2016 | VZN o verejnom poriadku na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o verejnom poriadku na území obce.

26.05.2016 | Oznam: rozšírenie anténneho systému mobilnej siete

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o realizácii stavebných prác na rozšírení anténneho systému mobilnej telefonickej siete v katastri obce.

25.05.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 18.05.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 18.05.2016.

24.05.2016 | Darovacia zmluva – financie na organizáciu MDD

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na organizáciu osláv MDD uzatvorenú s UPS Sklabiňa.

22.05.2016 | Oznam: kosenie pozemkov v intraviálne obce

Obecný úrad oznamuje, že v zmysle príslušného zákona sú občania povinní v intraviláne obce udržiavať svoje pozemky upravené, čisté a pokosené (minimálne 4–6 krát počas vegetačného obdobia). Od roku 2016 sa bude nedodržiavanie týchto povinností pokutovať.

20.05.2016 | Dôležité oznamy pre občanov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o novom systéme evidencie psov, rekonštrukcii zábradlia popri potoku Cedron, úprave režimu parkovania pred obecným úradom a výkone geodetických prác v obci.

20.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

13.05.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

13.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 5 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

10.05.2016 | Obec v médiách: článok o oslavách ukončenia druhej svetovej vojny

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o oslavách ukončenia 2. svetovej vojny uverejnený v týždenníku MY Turčianske noviny.

10.05.2016 | Fotografie z osláv ukončenia 2. svetovej vojny

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili 05.05.2016.

09.05.2016 | Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa matiek

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor ku Dňu matiek.

09.05.2016 | Oznam: začatie správneho konania – žiadosť PD Sklabiňa

Obecný úrad zverejnil oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so žiadosťou PD Sklabiňa o predĺženie platnosti súhlasu na pasenie, napájanie a ustajnenie hospodárskych zvierat na území NP Veľká Fatra a jeho ochranného pásma. Ústne pojednávanie sa uskutoční 11.05.2016 o 9:00 hod. na Okresnom úrade v Martine.

08.05.2016 | Príhovor predsedu základnej organizácie SZPB na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklabini poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bol prednesený na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

08.05.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili dňa 05.05.2016.

08.05.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

05.05.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

05.05.2016 | Pracovná ponuka: pedagogický pracovník s rozšírenou kvalifikáciou pre výučbu AJ

Obec Sklabiňa prijme do pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Sklabiňa na plný úväzok s nástupom od 01.09.2016 kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre primárne vzdelávanie s rozšírenou kvalifikáciou na vyučovanie anglického jazyka. Požadované kvalifikačné predpoklady sú v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu: zssmssklabina@gmail.com (bližšie informácie na číslach 043/4262255 alebo 043/4262186).

05.05.2016 | Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (1)“ k aktuálnemu dianiu v obci.

04.05.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na nákladné prepravné služby.

02.05.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové zmluvy uzatvorené obcou.

02.05.2016 | Pozvánka na zápis detí do MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ poskytla na zverejnenie informáciu o zápise detí do materskej školy na školský rok 2016/2017, ktorý sa bude prebiehať od 03.05.2016 do 20.05.2016.

02.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na prípravné zemné práce na opravu miestnych komunikácií a opravu živičného povrchu miestnych komunikácií.

26.04.2016 | Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy a program osláv 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 05.05.2016 od 16:00 hod. pri soche partizána a pri pamätníku na obecnom cintoríne.

26.04.2016 | Oznam: montáž meračov rýchlosti v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o montáži certifikovaných meračov rýchlosti na obidvoch vstupoch do obce, ktorá bola realizovaná za účelom zlepšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

26.04.2016 | Oznam: zmluvy o zálohových platbách za vodné a stočné

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o možnosti dňa 28.04.2016 od 14:00 do 18:00 hod. uzavrieť zmluvu o zálohových platbách za vodné a stočné, ktorú budú priamo v priestoroch obecného úradu organizačne zabezpečovať pracovníci vodárenskej spoločnosti.

26.04.2016 | Oznam: štatistické zisťovanie v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o anonymnom štatistickom zisťovaní, ktoré budú v priebehu tohto týždňa v obci vykonávať pracovníci Štatistického úradu SR.

25.04.2016 | Oznam: zber elektroodpadu v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o zbere elektroodpadu a výkupe papiera, ktorý sa uskutoční 28.04.2016 o 15:00 hod. pred obecným úradom. Veľkokapacitný kontajner na elektroodpad bude k dispozícii do 29.04.2016.

25.04.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové zmluvy uzatvorené obcou.

25.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

14.04.2016 | Príhovory vojenských diplomatov z osláv 71. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie lokalizované verzie príhovorov, ktoré na oslavách predniesli vojenský atašé Rumunskej republiky plk. Horia-Emanuel Mocioc a vojenský atašé Francúzska pplk. Marc Forterre.

14.04.2016 | Televízna reportáž z osláv 71. výročia oslobodenia Sklabine

Obecný úrad poskytol na zverejnenie online verziu spravodajstva TV Turiec z 13.04.2016, v ktorej je zahrnutá reportáž z osláv 71. výročia oslobodenia obce.

13.04.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia oslobodenia Sklabine

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia oslobodenia obce, ktoré sa uskutočnili dňa 11.04.2016.

11.04.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 71. výročia oslobodenia obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 71. výročia oslobodenia obce pri pamätníku v Sklabini a pamätný list vydaný pri príležitosti 71. výročia.

11.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 7 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

05.04.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za marec 2016.

04.04.2016 | Oslavy 71. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy 71. výročia oslobodenia Sklabine, ktoré sa uskutočnia 11.04.2016 od 16:00 hod. pri pamätníku v areáli ZŠ s MŠ a na obecnom cintoríne.

04.04.2016 | Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie pozvánku na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční 14.04.2016 od 13:00 do 17:00 hod. v budove školy.

04.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na drvenie a štiepkovanie dreva, pozametanie obecnej komunikácie a opravu prístupovej cesty k IBV Hradečnica.

01.04.2016 | Blahoželanie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov

Starosta obce poskytol na zverejnenie blahoželanie pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí pracujú pre školské zariadenia v obci.

01.04.2016 | Obnovenie činnosti ZO SZPB v Sklabini

Starosta obce poskytol na zverejnenie informáciu o obnovení činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklabini a o voľbe nového vedenia, ktorá sa uskutočnila na členskej schôdzi dňa 18.03.2016.

01.04.2016 | Rozpis zápasov – futbalové družstvo mužov (jar 2016)

Manažér TJ Družstevník Sklabiňa poskytol na zverejnenie rozlosovanie jarnej časti pre futbalové družstvo mužov.

30.03.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.03.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.03.2016.

29.03.2016 | Oznam: jarná brigáda na cintoríne

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvanie na brigádu súvisiacu s jarným upratovaním a prípravou areálu miestneho cintorína na oslavy oslobodenia obce.

24.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia do kotolne ZŠ s MŠ, revíziu elektroinštalácie s vypracovaním revízneho plánu a vypracovanie geometrických plánov.

23.03.2016 | Oznam: nový systém správy cintorína

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o príprave nového systému správy cintorína a evidencie hrobových miest s výzvou občanom na súčinnosť.

23.03.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

21.03.2016 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 15.04.2016 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

18.03.2016 | Oznam: jarné upratovanie v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o organizačnom zabezpečení jarného upratovania.

18.03.2016 | Oznam: veľkonočné prázdniny 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 24.03.2016 do 29.03.2016 sú jarné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude pokračovať od 30.03.2016 (streda).

18.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na žiarivky do divadelného osvetlenia v kultúrnej sále, na dodávku daňových tlačív a na výrub stromov na miestnom cintoríne.

14.03.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za január a február 2016.

11.03.2016 | Odpadové hospodárstvo - finančná bilancia

Obecný úrad na základe podnetov od občanov poskytol na zverejnenie interaktívnu finančnú bilanciu odpadového hospodárstva v roku 2016.

11.03.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku odbornej publikácie pre referentku PaM.

10.03.2016 | Oznam: ponuka priestorov na prenájom

Obecný úrad poskytol na zverejnenie ponuku na prenájom nebytových priestorov v budove tribúny na futbalovom štadióne.

10.03.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

10.03.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku repasovaných tonerov do multifunkčného zariadenia v MŠ.

09.03.2016 | Divadelné predstavenie Múdry Maťko a blázni

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na divadelné predstavenie Múdry Maťko a blázni, ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2016 od 15:00 hod. v sále Obecného domu pri príležitosti MDŽ.

07.03.2016 | Poďakovanie za organizačné zabezpečenie Volieb do NR SR 2016

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ za organizačné zabezpečenie Volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 05.03.2016.

07.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na divadelné predstavenie pri príležitosti MDŽ a na dodávku repasovaných tonerov do tlačiarne.

06.03.2016 | Výsledky parlamentných volieb 2016

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie poskytla na zverejnenie výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom okrsku Sklabiňa.

04.03.2016 | Voľby do NR SR 2016 – informácie pre voliča

V zmysle zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR sa dňa 05.03.2016 od 7:00 do 22:00 hod. uskutočnia vo volebnom okrsku č. 1 voľby do NR SR – volebná miestnosť je zriadená v kultúrnej sále obecného domu. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej komisii predložením občianskeho preukazu. Následne mu okrsková komisia odovzdá hlasovacie lístky spolu s obálkou a on ich prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom. Zmenou oproti predchádzajúcim voľbám je, že volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené do zapečatenej schránky určenej na tento účel. V prípade, že tak volič neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške 33 eur.
Obecný úrad v Sklabini verí, že voľby v obci budú prebiehať zodpovedne, slušne, demokraticky a v zmysle zákonov.

02.03.2016 | VZN o verejnom poriadku na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o verejnom poriadku na území obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 16.03.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

25.02.2016 | Oznam: jarné prázdniny 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 29.02.2016 do 04.03.2016 sú jarné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude pokračovať od 07.03.2016 (pondelok).

25.02.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tlačív pre ZŠ.

23.02.2016 | Zámer prenájmu obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer prenajať obecné pozemky PD „SNP“ v Sklabini. [ zaslanie pripomienky emailom ]

22.02.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku repasovaných tonerov do tlačiarní a na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

13.02.2016 | Obecný občasník Sklabiňa Nahlas – číslo 1/2016

Starosta obce poskytol na zverejnenie interaktívnu online verziu prvého čísla informačného občasníka Sklabiňa Nahlas.

11.02.2016 | Obec v médiách: článok o renovácii budovy ZŠ

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o renovácii budovy ZŠ s MŠ uverejnený v online vydaní týždenníka MY Turčianske noviny.

11.02.2016 | Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ uzatvorenú so STUDNICA, n.o., Bratislava.

10.02.2016 | PHSR obce 2015-2025 - kompletná dokumentácia

Obecný úrad poskytol na zverejnenie elektronickú verziu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklabiňa na obdobie 2015-2025.

09.02.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na vypracovanie PHSR obce na obdobie 2015-2025 a na konzultačné služby v oblasti PaM.

09.02.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

02.02.2016 | Zmluva o poskytovaní údajov z evidencie SHR

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o poskytovaní údajov pre register starobného dôchodkového poistenia z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorenú so Sociálnou poisťovňou.

01.02.2016 | Karneval 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 05.02.2016 od 16:00 hod. v sále Obecného domu.

01.02.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku úradných tlačív a kancelárskych potrieb.

30.01.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.01.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.01.2016.

29.01.2016 | Oznam: Priestor pre občiansku inzerciu

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o zriadení informačno-inzertnej tabule pre občanov v budove obecného úradu.

29.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ a na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

29.01.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za december 2015.

27.01.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prenájme nebytových priestorov v budove OcÚ uzatvorenú so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica.

27.01.2016 | Informácia o množstve a štruktúre odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o množstve a štruktúre odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2015, ktorá bola vypracovaná na základe rekapitulácie vývozov od spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

27.01.2016 | Informačný leták - Slovenské komorné divadlo

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informačný leták Slovenského komorného divadla v Martine s inscenáciami na najbližšie obdobie. V prípade záujmu o návštevu predstavenia stačí zaslať meno, priezvisko a počet požadovaných vstupeniek na nasledovné adresy: Kontrabas (04.02.2016) | Blackbird (09.02.2016) | Vtedy v Bratislave (13.02.2016).

27.01.2016 | Rozhodnutia o povolení na výrub drevín

Obecný úrad poskytol na zverejnenie povolenia na výrub drevín v areáli cintorína a v areáli ZŠ s MŠ a bývalej MŠ, ktoré boli vystavené na základe žiadostí s podnetmi od občanov.

26.01.2016 | Oznam od pedagógov ZŠ s MŠ

Pedagogickí pracovníci ZŠ s MŠ v Sklabini sa rozhodli ukončiť ostrý štrajk. Na základe tohto rozhodnutia sa od 27.01.2016 opäť začne riadny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole, materskej škole, školskom klube detí a riadna prevádzka školskej jedálne. Zároveň rodičom a deťom ďakujú za pochopenie a podporu.

26.01.2016 | Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi.

26.01.2016 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní audítorských služieb na obdobia 2016 až 2017 uzatvorenú s Ing. J. Adamkovičom.

26.01.2016 | Zákonný audit hospodárenia obce za rok 2015

Obecný úrad na základe ukončenia zákonného auditu za predošlé obdobie poskytol na zverejnenie správu audítora za rok 2015.

26.01.2016 | Zverejnenie LV a stavebného povolenia na nájomné byty

Obecný úrad poskytol na zverejnenie list vlastníctva č. 1158 a stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy MŠ na nájomný bytový dom – 11 b. j. v Sklabini“ vydané spoločnosti AGS, s.r.o., Prievidza.

23.01.2016 | List rodičom od pedagógov ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie list rodičom od pedagógov ZŠ s MŠ súvisiaci s vyhlásením štrajkovej pohotovosti a vstupom do ostrého štrajku učiteľov.

19.01.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2016 o 15:30 hod. pozvánka s programom

19.01.2016 | Oznam: tlačivo žiadosti o zníženie dane z nehnuteľností

Obecný úrad v súvislosti s prípravou na spracovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností fyzických osôb poskytol na zverejnenie tlačivo žiadosti o zníženie dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

12.01.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonera do multifunkčného zariadenia.

08.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia a združenú objednávku na kancelárske potreby na rok 2016 pre všetky útvary.

07.01.2016 | Rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov OZ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a platné zásady odmeňovania poslancov.

07.01.2016 | Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

07.01.2016 | Návrh záverečného účtu obce za rok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce a bilancie rozpočtového hospodárenia za rok 2015, ktorý bude schválený na januárovom zasadnutí OZ.

04.01.2016 | Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi, ktorý bude schválený na januárovom zasadnutí OZ.

04.01.2016 | Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015.

04.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

04.01.2016 | Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2016.

31.12.2015 | Zmluva o poskytovaní komunálnych služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie vykonávaciu zmluvu k rámcovej dohode o poskytovaní komunálnych služieb uzatvorenú s Brantner Fatra, s.r.o., Martin, vrátane kompletnej prílohovej dokumentácie.

30.12.2015 | Novoročný príhovor starostu obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor so želaním pokojného a šťastného prežitia roku 2016 pre všetkých občanov Sklabine.

30.12.2015 | Privítanie nového roku 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie program privítania nového roku pred obecným domom v Sklabini.

30.12.2015 | Verejná vyhláška: Prerokovanie návrhu územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o začiatku prerokovania návrhu územného plánu obce Sklabiňa a list o začiatku prerokovania adresovaný Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ v Žiline. Verejné prerokovanie za účasti riešiteľského kolektívu sa uskutoční dňa 21.01.2016 o 17:00 hod. v budove obecného úradu.

30.12.2015 | Poďakovanie za spoluprácu v roku 2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, pracovníkom ZŠ, MŠ, ŠJ, poslancom OZ a členom komisií za spoluprácu a prínos pre obec v roku 2015.

30.12.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku interiérového vybavenia pre matričný úrad a na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

22.12.2015 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude dňa 23.12.2015 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

22.12.2015 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 23.12.2015 (streda) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

21.12.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.12.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.12.2015.

21.12.2015 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na prvý polrok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2016.

18.12.2015 | Vianočný príhovor starostu obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor so želaním pokojného a šťastného prežitia vianočných sviatkov pre všetkých občanov Sklabine.

18.12.2015 | Upozornenie: zmena cestovného poriadku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o zmene cestovného poriadku a režimu spoplatnenia na linke Martin – Sklabinský Podzámok.

18.12.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za november 2015.

18.12.2015 | Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015.

18.12.2015 | VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015.

18.12.2015 | Rozpočet obce na rok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie rozpočtu obce na rok 2016, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu(29.01.2016 | Údaje pre rok 2017 súvisiace s výstavbou nájomných bytov boli korigované na základe uznesení OZ z 22.01.2016).

18.12.2015 | Rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozpočtové opatrenie č. 4/2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k uvedenému opatreniu.

18.12.2015 | Predpokladaná bilancia obce v období 12/2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad očakávaných príjmov a výdavkov v období 12/2015.

18.12.2015 | Odpočet a vyhodnotenie úloh obecného úradu a obecného zastupiteľstva za rok 2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie odpočet a vyhodnotenie úloh obecného úradu a obecného zastupiteľstva za rok 2015.

15.12.2015 | Oznam o výplate vlastníckych podielov

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa oznamuje urbárnikom, že dňa 18.12.2015 v čase od 14:00 hod. sa v kancelárii UPS budú vyplácať vlastnícke podiely.

14.12.2015 | Poďakovanie za finančné dary na vchodové dvere do budovy ZŠ

Predseda komisie výstavby, rozvoja obce a životného prostredia poskytol na zverejnenie poďakovanie za finančné dary na rekonštrukciu vchodových dverí do budovy ZŠ a stavebnú realizáciu rekonštrukcie.

12.12.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

12.12.2015 | Vianočné prázdniny 2015 – predĺženie

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o predĺžení vianočných prázdnin z dôvodu racionalizácie nákladov v budove ZŠ.

12.12.2015 | Inštalácia monitorovacieho zariadenia

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o inštalácii monitorovacieho zariadenia na obecnom dome.

12.12.2015 | Zmluva o pripojení k IS DCOM

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o pripojení k IS DCOM uzatvorenú s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy.

10.12.2015 | Elektronická adresa pre oznámenia o delegovaní členov OVK pre voľby do NR SR 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do NR SR 2016.

09.12.2015 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii Vianočných trhov 2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ a zainteresovaným občanom ako aj sponzorom za pomoc pri organizácii Vianočných trhov spojených s príchodom Mikuláša, ktoré sa uskutočnili dňa 06.12.2015.

07.12.2015 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie kúpne zmluvy na telefónne prístroje a dodatky k zmluvám o poskytovaní verejných služieb.

04.12.2015 | Ponuka vianočných stromčekov

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa ponúka na predaj povolenia na výrub vianočných stromčekov (smrek obyčajný, 3 €/ks). Predaj bude prebiehať 08.12.2015, 15.12.2015 a 22.12.2015 v čase od 16:15 do 17:00 hod. v kancelárii UPS.

04.12.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku záznamového zariadenia.

03.12.2015 | Zmluva o predaji pozemku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o predaji obecného pozemku uzatvorenú s Jánom Blahušiakom a Radovanom Kovačkom.

01.12.2015 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na prvý polrok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrhy plánu práce a plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2016. Pripomienkové konanie trvá do 10.12.2015, dokumenty budú schválené na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015. [ zaslanie pripomienky emailom ] .

01.12.2015 | Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2016.

30.11.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 25.11.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 25.11.2015.

30.11.2015 | Vrátenie faktúry za dažďovú kanalizáciu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oficiálny list týkajúci sa opakovaného vrátenia spornej faktúry číslo FO-43/2014 za dažďovú kanalizáciu spoločnosti EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra, nakoľko z nej vyplývajúci záväzok pre obec vo výške 88 980,96 € na základe technických, právnych aj účtovných analýz považuje za nedôvodný a bezpredmetný.

30.11.2015 | VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015. [ zaslanie pripomienky emailom ]

30.11.2015 | Rozpočet obce na rok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016 v členení na položky ekonomickej klasifikácie, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015. Pre účely pripomienkového konania je taktiež k dispozícii návrh bežného rozpočtu a návrh kapitálového rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky. [ zaslanie pripomienky emailom ]

30.11.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

30.11.2015 | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o pomoci v hmotnej núdzi uzatvorenú s ÚPSVaR Martin.

30.11.2015 | Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozpočtové opatrenie č. 3/2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k uvedenému opatreniu.

25.11.2015 | Oznam: vypiľovanie drevín

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o vypiľovaní stromov, kríkov a iných drevín pod elektrickým vedením, ktoré dnes budú v obci realizovať pracovníci SSE.

24.11.2015 | Informácie o rokovaní ohľadne školského bytu

Obecné zastupiteľstvo poskytlo na zverejnenie zápisnicu a prezenčnú listinu z rokovania s hlavnou kontrolórkou a nájomníkmi ohľadne riešenia situácie okolo školského bytu, ktoré sa uskutočnilo 19.11.2015.

24.11.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

23.11.2015 | Informácie o voľbách do NR SR 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR na 05.03.2016 a informácie pre voličov. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné do 15.02.2016 podať elektronicky na adresu bibiana.truchlikova@obecsklabina.sk.

22.11.2015 | Zápisnice zo zasadnutí komisie mládeže a rozvoja športu

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predložené zápisnice zo zasadnutí komisie mládeže a rozvoja športu.

20.11.2015 | Zápisnica zo zasadnutia ekonomicko-podnikateľskej komisie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia ekonomicko-podnikateľskej komisie.

20.11.2015 | VZN o úprave nájmu v nájomných bytoch

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o úprave nájmu v nájomných bytoch, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 11.11.2015.

20.11.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku odbornej publikácie pre starostu.

16.11.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 11.11.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 11.11.2015.

13.11.2015 | Výzva na dodržiavanie Občianskeho zákonníka

Starosta obce v súvislosti s opakovanými sťažnosťami poskytol na zverejnenie výzvu k občanom na dodržiavanie ustanovení Občianskeho zákonníka v oblasti občianskeho a susedského spolunažívania.

13.11.2015 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie zmluvu o bezodplatnom prevode majetku štátu na ZŠ s MŠ a zmluvu o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií.

13.11.2015 | Zákaz vylepovania plagátov a letákov

Starosta obce v súvislosti so začiatkom predvolebnej kampane pre voľby do NR SR 2016 poskytol na zverejnenie informáciu o zákaze vylepovania plagátov a letákov na verejných priestranstvách bez súhlasu obecného úradu.

13.11.2015 | Aktualizácia prehľadu platných VZN

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie schválené znenie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hier na území obce a VZN o prevádzkovaní pohrebiska a objektu Domu smútku.

13.11.2015 | Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015.

13.11.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku protišmykovej pracovnej obuvi a tonera do multifunkčného zariadenia.

13.11.2015 | Zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predložené zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva.

12.11.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za október 2015.

10.11.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku odbornej účtovníckej publikácie a tonera do multifunkčného zariadenia.

09.11.2015 | Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozhodnutie stavebného úradu v Záborí o umiestnení líniovej stavby „Realizácia optických sietí ZA-1 Záborie, obec Sklabinský Podzámok“ v intraviláne obcí Záborie, Sklabiňa a Sklabinský Podzámok.

08.11.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

04.11.2015 | Výzva: databáza stavebných pozemkov v obci

Starosta obce v súvislosti s množstvom dopytov ohľadne kúpy stavebných pozemkov v Sklabini poskytol na zverejnenie výzvu pre majiteľov ponúkajúcich vhodné parcely, aby v prípade záujmu o propagáciu prostredníctvom obecného úradu poskytli informácie pre účely vytvorenia ponukovej databázy.

03.11.2015 | Darovacia zmluva – záclony do sály obecného domu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu o bezodplatnom prevode sady záclon do majetku obce uzatvorenú s Ľ. Ondrejovou.

03.11.2015 | Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o uložení zásielky adresované Miroslavovi Nezdobovi.

30.10.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 21.10.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 21.10.2015.

29.10.2015 | Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina poskytol na zverejnenie verejnú vyhlášku č. 21064103/2015 o oznámení miesta uloženia písomnosti adresovanú Súkromnej špeciálnej základnej škole Sklabiňa.

29.10.2015 | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja

Obecný úrad na základe pokynu od ŽSK poskytol na zverejnenie strategický dokument Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

29.10.2015 | Zámer predaja obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer predať na základe podanej žiadosti obecný pozemok Mgr. Radovanovi Kovačkovi a Jánovi Blahušiakovi. [ zaslanie pripomienky emailom ]

27.10.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

27.10.2015 | Oznam: dôležité informácie pre legalizáciu drobných stavieb

Obecný úrad na základe opakujúcich sa dopytov od občanov poskytol na zverejnenie výber ustanovení Stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, ktoré súvisia s problematikou drobných stavieb.

27.10.2015 | Oznam: využívanie verejnej kanalizácie

Starosta obce v súvislosti s opakovanými sťažnosťami od občanov poskytol na zverejnenie upozornenie, že močovku, splašky z hnojiska a odpad spod hospodárskych zvierat nie je v zmysle zákona možné vypúšťať do verejnej kanalizácie. Dodržiavanie zákona bude kontrolované v spolupráci so spoločnosťou TURVOD a nerešpektovanie jeho ustanovení bude bez výnimiek sankcionované.

27.10.2015 | VZN o prevádzkovaní pohrebiska a objektu Domu smútku na území obce Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o prevádzkovaní pohrebiska a objektu Domu smútku na území obce Sklabiňa, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 11.11.2015.

27.10.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku silikónových kief na údržbu nerezových komínov.

26.10.2015 | Výzva: bezpečnosť chodcov a cyklistov

Starosta obce v súvislosti s prechodom na zimný čas a rýchlejším stmievaním poskytol na zverejnenie výzvu týkajúcu sa zvýšeného dôrazu na dodržiavanie zákona o premávke na pozemných komunikáciách v oblasti používania reflexných prvkov chodcami a cyklistami.

26.10.2015 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii Dňa dôchodcov 2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie za pomoc pri organizácii podujatia Deň dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.10.2015.

25.10.2015 | Oznam: jesenné prázdniny 2015

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov, že od 29.10.2015 do 30.10.2015 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole bude pokračovať od 02.11.2015 (pondelok), prevádzka MŠ bude prebiehať v normálnom režime.

25.10.2015 | Oznam: upozornenie pre vodičov

Obecný úrad upozorňuje vodičov, že v intraviláne obce je zakázané parkovať na obecnom chodníku, na prechode pre chodcov pri základnej škole a takisto v protismere na všetkých obecných komunikáciách.

23.10.2015 | Oznam: tlačivá pre legalizáciu drobných stavieb

Obecný úrad v súvislosti s úlohou do 31.10.2015 zosúladiť evidovaný stav drobných stavieb so skutočnosťou poskytol na zverejnenie tlačivo na ohlásenie drobnej stavby a pre prípad potreby aj žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.

23.10.2015 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie návrhy poistných zmlúv, nájomnú zmluvu na nebytové priestory v budove OcÚ a zmluvu o príprave projektu na zateplenie budovy ZŠ s MŠ.

20.10.2015 | Oznam: upozornenie pre majiteľov psov

Starosta obce na základe opakovaných sťažností občanov poskytol na zverejnenie upozornenie pre majiteľov psov.

17.10.2015 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie darovacie zmluvy a zmluvu o výpožičke majetku štátu pre potreby matričného úradu.

16.10.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2015 o 16:30 hod. pozvánka s programom

16.10.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku elektronickej verzie geodetických a kartografických údajov o obci.

15.10.2015 | Deň dôchodcov 2015

Obecný úrad pozýva všetkých občanov nad 62 rokov a tiež občanov oslavujúcich okrúhle jubileum na posedenie pri príležitosti Dňa dôchodcov, ktoré sa uskutoční 23.10.2015 o 15:00 hod. v kultúrnej sále obecného domu.

14.10.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za september 2015.

13.10.2015 | Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o začatí územného konania v súvislosti s realizáciou optických sietí a pozvánku na ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční 27.10.2015 o 8:00 hod. na obecnom úrade v Záborí.

13.10.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku informačnej vitríny do Domu smútku, detekčných trubičiek na CO2 a na pristavenie VKK na sklo počas výmeny okien v objekte ZŠ s MŠ.

13.10.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za august 2015.

12.10.2015 | Oznam: prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o prerušení prevádzky ZŠ s MŠ od 16.10.2015 do 20.10.2015 z dôvodu realizácie I. etapy rekonštrukcie budovy (výmena 19 ks okien v triedach, toaletách, kuchyni a v jedálni).

12.10.2015 | Oznam: legalizácia drobných stavieb

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o nutnosti nahlásiť a zlegalizovať do 31.10.2015 doposiaľ nenahlásené drobné stavby.

12.10.2015 | Oznam: ukončenie sezónneho vývozu bioodpadu v roku 2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o ukončení sezónneho vývozu bioodpadu v roku 2015.

12.10.2015 | Oznam: vypiľovanie konárov ohrozujúcich elektrické vedenie

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o vypiľovaní konárov ohrozujúcich elektrické vedenie pracovníkmi SSE.

07.10.2015 | Oznam: riešenie dopravnej situácie

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o riešení dopravnej situácie na štátnej ceste medzi obcami Dražkovce a Záborie.

07.10.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM uzatvorenej s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy.

07.10.2015 | Poďakovanie za pomoc pri tvorbe programu

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pedagogickým pracovníkom a deťom zo ZŠ a MŠ za pomoc pri príprave kultúrneho programu pri príležitosti Uvítania do života dňa 04.10.2015.

07.10.2015 | Poďakovanie za materiálny dar

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie obyvateľom obidvoch bytoviek za poskytnutie materiálneho daru pre potreby obce.

06.10.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o predaji obecného majetku spoločnosti AGS, s.r.o., Prievidza.

02.10.2015 | Spomienkové stretnutie na Bukovinách

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o spomienkovom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 03.10.2015 o 14:00 hod na Bukovinách pri príležitosti 71. výročia popravy 24 občanov Sklabine nemeckými jednotkami.

02.10.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia.

30.09.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia pre OcÚ a ZŠ s MŠ, na opravu dažďových zvodov na budove OcÚ, dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia a na revíziu vedenia a elektroinštalácie v objekte ZŠ s MŠ.

29.09.2015 | Zámer prenájmu obecného majetku a návrh nájomnej zmluvy

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer prenajať nebytové priestory spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica a návrh novej nájomnej zmluvy. [ zaslanie pripomienky emailom ]

29.09.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 23.09.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 23.09.2015.

29.09.2015 | Oznam: jednorazová zmena otváracích hodín v obecnej knižnici

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 30.09.2015 (streda) z technických príčin zatvorená. Pre čitateľov bude otvorená v náhradnom termíne 01.10.2015 (štvrtok) od 14:30 do 17:30 hod. Za porozumenie ďakujeme.

25.09.2015 | Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k uvedenému opatreniu.

25.09.2015 | Zrušenie sekcie Online záznamník

Starosta obce poskytol na zverejnenie zdôvodnenie okamžitého zrušenia sekcie Online záznamník.

21.09.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

11.09.2015 | Poďakovanie za finančný dar

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie MUDr. Miroslavovi Langovi a jeho manželke MUDr. Eve Langovej za poskytnutie finančného daru pre potreby obce.

10.09.2015 | Oznam: výkup papiera a použitého oleja

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o výkupe papiera a použitého oleja, ktorý sa v obci uskutoční dňa 17.09.2015 od 15:00 hod.

10.09.2015 | Zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

Obecný úrad pridal do sekcie zverejnenie zmlúv 2 zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v školskej jedálni.

08.09.2015 | Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2015

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2015, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 23.09.2015.

07.09.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na výkon servisných a techických činností v objekte bývalej MŠ.

07.09.2015 | Dodatok VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 23.09.2015.

03.09.2015 | Výzva: prioritné úlohy pre poslancov OZ a komisie v rámci OZ

Starosta obce poskytol na zverejnenie zoznam prioritných úloh na rok 2015 pre poslancov OZ a členov komisií.

03.09.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku čistiacich prostriedkov pre ŠJ a na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

01.09.2015 | Príhovor starostu obce na oslavách 71. výročia SNP

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor prednesený na oslavách 71. výročia SNP na Bukovinách a pri pamätníku v Sklabini.

31.08.2015 | Poďakovanie za účasť na oslavách 71. výročia SNP a pomoc pri organizácii Behu v srdci SNP

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie za účasť na oslavách 71. výročia SNP a pomoc pri organizácii Behu v srdci SNP.

28.08.2015 | Oznam: informácie o službách zberného dvora pre občanov Sklabine

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o službách zberného dvora pre občanov Sklabine.

28.08.2015 | Upozornenie: zber bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie upozornenie súvisiace s nedodržiavaním pokynov pre zber bioodpadu v obci.

28.08.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva na zbernom dvore Martin uzatvorenú so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

28.08.2015 | Pozvánka na otvorenie školského roku 2015/2016

Obecný úrad oznamuje rodičom, že slávnostné zahájenie školského roku 2015/2016 v Základnej škole v Sklabini sa uskutoční 02.09.2015 (streda) o 08.00 hod. v priestoroch školy.

28.08.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku programového vybavenia na vedenie kompletnej agendy ZŠ a odborných publikácií pre hlavného kontrolóra.

28.08.2015 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenú so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

27.08.2015 | Zmluva o predaji majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o predaji dočasne prebytočného obecného majetku spoločnosti AGS, s.r.o., Prievidza.

27.08.2015 | Oznam: informácie od PLO OÚ v Martine

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Martine poskytol na zverejnenie list adresovaný obecnému zastupiteľstvu so žiadosťou o vyjadrenie záujmu obce o pridelenie nenávratného príspevku na vypracovanie a realizáciu Projektu pozemkových úprav Sklabiňa.

27.08.2015 | Oznam: rekonštrukcia komínov v budove ZŠ s MŠ

Obecný úrad oznamuje, že dnes bola kompletne dokončená na základe revízie požadovaná rekonštrukcia komínov v budove ZŠ s MŠ, takže termín začiatku vykurovacieho obdobia nebude ohrozený.

26.08.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 19.08.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 19.08.2015.

26.08.2015 | Pripomienkové konanie: Cestovný poriadok SAD

Obecný úrad poskytol na pripomienkové konanie oznam o tvorbe nového cestovného poriadku SAD na trase Martin – Sklabiňa a späť, vrátane žiadosti o zaslanie návrhov a pripomienok od občanov pre zlepšenie efektivity a racionalizáciu dopravy na uvedenej trase. Podnety je potrebné doručiť osobne, poštou, do schránky na obecnom úrade alebo emailom najneskôr do 15.09.2015. [ zaslanie pripomienky emailom ]

26.08.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za apríl, máj, jún a júl 2015.

25.08.2015 | Oznam: informácie od OR HaZZ v Martine

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine poskytlo na zverejnenie oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a usmernenie k novému postupu pri spaľovaní horľavých látok, ktorý vyplýva z novely zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

25.08.2015 | Oznam: informácia o bankovom účte

Do sekcie obecný úrad bolo pre účely bezhotovostnej platby poplatkov za stravné pridané číslo účtu školskej jedálne.

24.08.2015 | VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hier na území obce Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hier na území obce Sklabiňa, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 19.08.2015.

23.08.2015 | Oznam: kosenie pozemkov v intraviálne obce

Obecný úrad oznamuje, že v zmysle príslušného zákona sú občania povinní v intraviláne obce udržiavať svoje pozemky upravené, čisté a pokosené (minimálne 4–6 krát počas vegetačného obdobia). Od roku 2016 sa bude nedodržiavanie týchto povinností pokutovať.

20.08.2015 | Oslavy 71. výročia SNP: Divadelné predstavenie Auto

Obecné zastupiteľstvo pri príležitosti 71. výročia osláv SNP a 3. ročníka Behu v srdci SNP pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Auto v podaní Divadelného súboru pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice, ktoré sa uskutoční 28.08.2015 o 18:30 hod. v sále Obecného domu.

20.08.2015 | Oslavy 71. výročia SNP: Beh v srdci SNP 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oficiálny plagát, propozície a informácie o technickom, organizačnom a finančnom zabezpečení pretekov Beh v srdci SNP 2015, ktoré sa uskutočnia 28.08.2015 o 17:00 hod. pri príležitosti osláv 71. výročia SNP na futbalovom štadióne.

20.08.2015 | Oficiálna stránka ZŠ s MŠ v Sklabini

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie adresu oficiálnej internetovej stránky ZŠ s MŠ v Sklabini, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie pre žiakov aj rodičov.

20.08.2015 | Oznam: problémy s vývozom plastov vo vreciach

Obecný úrad na základe početných sťažností občanov oznamuje, že firma Brantner Fatra v individuálnych prípadoch nevyviezla plastový odpad z dôvodu porušenia pravidiel správneho separovania (vo vreciach sa nachádzalo lístie, konáre, molitan, kovy a pod.). Vzhľadom k dôležitosti ochrany životného prostredia a udržiavania čistoty v obci je potrebné, aby občania aj naďalej dôsledne separovali domový odpad a tým pomohli znižovať zaťaženie pre obecný rozpočet.

18.08.2015 | Oznam: vrecia na separovanie plastov

Obecný úrad oznamuje, že žlté vrecia na separovanie plastov sú v prípade potreby k dispozícii v kancelárii obecného úradu. Zároveň vedenie obce touto cestou vyslovuje poďakovanie za aktívny prístup k triedeniu odpadov, ochrane životného prostredia a udržiavaniu poriadku v obci.

17.08.2015 | Aktualizácia Protipovodňových plánov záchranných prác v obci

Obecný úrad poskytol v súvislosti s povinnou aktualizáciou protipovodňových plánov záchranných prác na zverejnenie oznámenie Odboru krízového riadenia OÚ v Martine a aktuálny zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami.

16.08.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.08.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

05.08.2015 | Oznam: ponuka nájomných bytov v obci Sklabiňa

Obecný úrad v súvislosti so začatím prípravných prác na realizácii prestavby objektu bývalej MŠ na nájomný bytový komplex poskytol na zverejnenie oznam pre záujemcov o bývanie vrátane výzvy na podanie žiadosti o pridelenie bytu najneskôr do 30.09.2015.

04.08.2015 | Poďakovanie za pomoc pri čistení koryta potoka

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie členom DHZ v Sklabini za pomoc a ústretovosť pri čistení koryta Sklabinského potoka.

04.08.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia.

29.07.2015 | Oznam: ukončenie prevádzky predajne potravín

COOP Jednota Martin oznamuje občanom, že dňa 31.07.2015 bude predajňa potravín z technických príčin otvorená len do 15:30 hod. a od 01.08.2015 bude definitívne zrušená.

29.07.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 23.07.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 23.07.2015.

24.07.2015 | Oznamy: zmeny pri rekonštrukčných prácach na cintoríne

Obecný úrad poskytol v súvislosti s opakovaným znečisťovaním verejných priestranstiev pred cintorínom pri vykonávaní rekonštrukčných prác na zverejnenie oznam o potrebe nahlásiť vopred termín prác a realizátora výstavby alebo opravy hrobu a taktiež potrebe udržiavať čistotu na cintoríne aj prístupovej komunikácii.

24.07.2015 | Oznamy: ochrana zdravia a prevencia požiarov

Obecný úrad poskytol v súvislosti s dlhodobými horúčavami na zverejnenie oznam o potrebe zodpovedného prístupu k ochrane zdravia a dodržiavania pitného režimu a upozornenie na nutnosť dôkladnej prevencie požiarov z dôvodu pretrvávajúceho sucha.

24.07.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia a na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

21.07.2015 | Oznam: ponuka kominárskych služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o ponuke kominárskych služieb pre občanov obce. Dodávateľ služby v prípade objednávky 5 a viac kontrol komínov v rovnakom termíne poskytuje zľavu 5 € zo štandardnej ceny. V rámci doplnkových služieb navyše ponúka kontrolu inšpekčnou kamerou a vystavenie revíznej správy.

21.07.2015 | Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.07.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

17.07.2015 | XXXVIII. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce Sklabiňa

TJ Družstevník Sklabiňa srdečne pozýva všetkých občanov na futbalový turnaj o Putovný pohár starostu obce Sklabiňa, ktorý sa uskutoční 18.07.2015 od 12:00 hod. na ihrisku TJ. Slávnostné otvorenie s nástupom všetkých družstiev bude o 13:30 hod., vyhlásenie víťaza po odohratí všetkých zápasov. Tento rok sa okrem domáceho mužstva turnaja zúčastnia futbalové oddiely z Ďanovej, Sučian a Dražkoviec.

15.07.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 09.07.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 09.07.2015.

10.07.2015 | Zápisnica RÚVZ: ústne prejednanie nedostatkov z hygienickej previerky v objekte ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu RÚVZ z ústneho prejednania nedostatkov v objekte ZŠ s MŠ konaného 09.07.2015.

10.07.2015 | Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh zmluvy pre poistenie multifunkčného ihriska uzatvorený s Komunálnou poisťovňou.

06.07.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

03.07.2015 | Štatút obecnej knižnice

Obecný úrad poskytol na zverejnenie novelizovaný Štatút obecnej knižnice, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 25.06.2015.

02.07.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vypracovanie trvalého dopravného značenia a dokumentácie pre DI OR PZ v Martine.

29.06.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 25.06.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 25.06.2015.

29.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na servisné práce na PC v ŠJ.

25.06.2015 | Dokumenty: Zákonný audit hospodárenia obce za roky 2013 a 2014

Obecný úrad na základe ukončenia zákonného auditu za predošlé obdobia poskytol na zverejnenie správu audítora za rok 2013, správu audítora za rok 2014, dodatok k správe audítora za rok 2013 o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a list odporúčaní na odstránenie nedostatkov.

25.06.2015 | Predpokladaná bilancia obce v období 07/2015 a poznámka starostu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad očakávaných príjmov a výdavkov v období 07/2015 a poznámku starostu k uvedenému dokumentu.

23.06.2015 | Upozornenie: zber bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie upozornenie súvisiace s nedodržiavaním pokynov pre zber bioodpadu v obci.

23.06.2015 | Likvidácia dreveného odpadu v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o riešení vývozu dreveného odpadu z obce. Zároveň sa ospravedlňuje občanom, ktorým bola v súvislosti s dočasným uskladnením a sklzmi pri odvoze spôsobená ujma.

23.06.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

23.06.2015 | Deň otcov 2015

Obecný úrad, poslanci a starosta obce Sklabiňa dodatočne blahoželajú otcom k ich sviatku!!!

22.06.2015 | Zápisnica RÚVZ: hygienická previerka v objekte ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu RÚVZ z hygienickej previerky v objekte ZŠ s MŠ vykonanej 17.06.2015.

19.06.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 11.06.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 11.06.2015.

16.06.2015 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu výkonu zákonného auditu účtovníctva a hospodárenia v obci v rokoch 2013 a 2014 nebude od 18.06.2015 do 19.06.2015 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

16.06.2015 | Upozornenie: zber bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie upozornenie súvisiace s nedodržiavaním pokynov pre zber bioodpadu v obci.

15.06.2015 | Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce.

15.06.2015 | Rozhodnutie RÚVZ o prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozhodnutie RÚVZ v Martine o dočasnej prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ do 31.12.2015.

12.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku inzercie v týždenníku MY Turčianske Noviny.

11.06.2015 | Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

11.06.2015 | Výzva na predloženie CP: oprava havarijného stavu komínov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie výzvu na predloženie cenovej ponuky na realizáciu opravy havarijného stavu komínov na budove obecného úradu a ZŠ s MŠ.

11.06.2015 | Obecné byty: návrh na vydanie rozhodnutia a návrh zámeru na predaj majetku

Obecný úrad poskytol v súvislosti so zámerom na výstavbu obecných bytov na zverejnenie návrh rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku a návrh na schválenie predaja majetku obce.

10.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na migráciu dát z účtovníctva, matriky a evidencie daní do nového systému.

10.06.2015 | Storno objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zrušenie objednávky č. 35/2015.

08.06.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

08.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na odvoz a likvidáciu drevnej hmoty.

08.06.2015 | Pracovná ponuka: pedagogický pracovník s rozšírenou kvalifikáciou pre výučbu AJ

Obec Sklabiňa prijme do pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Sklabiňa na plný úväzok s nástupom od 01.09.2015 kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre primárne vzdelávanie s rozšírenou kvalifikáciou na vyučovanie anglického jazyka. Požadované kvalifikačné predpoklady sú v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu: zssmssklabina@gmail.com (bližšie informácie na číslach 043/4262255 alebo 043/4262186).

05.06.2015 | Plán práce OZ na druhý polrok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2015.

05.06.2015 | Plán zasadnutí OZ na druhý polrok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2015.

05.06.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 28.05.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 28.05.2015.

05.06.2015 | Štatút obce Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie štatút obce v aktuálnej verzii.

05.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia.

04.06.2015 | Formulár: Predbežná žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie formulár predbežnej žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

03.06.2015 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní audítorských služieb na obdobia 2013 až 2015 uzatvorenú s Ing. J. Adamkovičom.

02.06.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku parkového vybavenia.

01.06.2015 | Oznam: nový spôsob zberu plastov a súvisiace zmeny

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o zmenách súvisiacich s prechodom na zber plastového odpadu formou vriec.

01.06.2015 | Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktualizovaný harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2015, v ktorom je zohľadnená zmena spôsobu zberu plastov od 01.06.2015.

28.05.2015 | Pohľadávky voči občanom k 28.05.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zoznam pohľadávok evidovaných v súvislosti s poplatkami za psa a za vývoz komunálneho odpadu.

25.05.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na údržbárske práce a odvoz drevnej hmoty na štiepku.

25.05.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

25.05.2015 | Deň detí a rodičov 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o organizačnom, technickom a personálnom zabezpečení Dňa detí a rodičov pri príležitosti MDD, ktorý sa uskutoční dňa 06.06.2015 od 9:00 hod. na futbalovom štadióne.

15.05.2015 | Oznam: ponuka stravovania pre seniorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o ponuke stravovania pre seniorov s dovozom priamo domov. Prezentácia dodávateľa spojená s občerstvením a ochutnávkou vzoriek ponúkaných jedál sa uskutoční 20.05.2015 o 17:00 hod. v sobášnej sieni Obecného domu.

15.05.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na vyčistenie odtokových kanálov a na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia.

13.05.2015 | Pripomienkové konanie: Štatút obce Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na pripomienkové konanie nový Štatút obce Sklabiňa, ktorý bude schválený na májovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. zaslanie pripomienky elektronickou poštou

13.05.2015 | Upozornenie: zmena úradných hodín

Obecný úrad upozorňuje občanov, že s platnosťou od 13.05.2015 je dlhým stránkovým dňom streda s úradnými hodinami od 7:00 do 17:00 hod.

12.05.2015 | Záverečný účet obce za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu.

08.05.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na opravu a údržbu kurenárskych zariadení v kotolni OcÚ a v kotolni ZŠ s MŠ.

08.05.2015 | Výpis z Uznesenia OZ zo dňa 16.04.2015

Starosta obce poskytol na zverejnenie výpis z uznesenia OZ zo dňa 16.04.2015 – bod 33/09/04/2015.

06.05.2015 | Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty až do výšky 100 €.

06.05.2015 | Oznam: vývoz odpadu z bytoviek a možnosti podpory na zateplenie bytov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na stretnutie obyvateľov bytoviek č. 156 a 171 so starostom a poslancami OZ, ktoré sa uskutoční 07.05.2015 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. Témou stretnutia budú problematika vývozu domového odpadu z VKK a možnosti čerpania podpory na zateplenie bytov zo ŠFRB.

29.04.2015 | Oznam: ponuka obecných nájomných bytov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie ponuku obecných nájomných bytov, ktoré vzniknú prestavbou objektu bývalej materskej školy.

28.04.2015 | Stavanie mája 2015

Obecný úrad, poslanci OZ a DHZ v Sklabini pozývajú všetkých občanov na stavanie mája, ktorý sa uskutoční 30.04.2015 o 17:00 hod. pred obecným domom.

28.04.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na odvoz veľkokapacitných kontajnerov a pristavenie kontajnerov na bioodpad.

27.04.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 23.04.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 23.04.2015.

27.04.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.04.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.04.2015.

27.04.2015 | Rozpis zápasov – futbalové družstvo mužov (jar 2015)

Manažérka TJ Družstevník Sklabiňa poskytla na zverejnenie rozlosovanie jarnej časti pre futbalové družstvo mužov.

27.04.2015 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta „správca“ uzatvorenú s ÚPSVaR Martin.

23.04.2015 | Nájomné obecné byty – analýza a argumentácia

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoju analýzu a argumentáciu v oblasti prínosu nájomných bytov pre obec Sklabiňa.

21.04.2015 | Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

20.04.2015 | Príkaz na uskutočnenie mimoriadnej inventarizácie

Starosta obce poskytol na zverejnenie Príkaz na uskutočnenie mimoriadnej inventarizácie [ strana 1 | strana 2 ] za účelom zistenia skutočného stavu majetku obce.

17.04.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na vyčistenie odtokových kanálov, výkon mechanizmu MANITOU na čistenie obce a na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

14.04.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na výkon údržby v kotolni OcÚ a na výkon údržby v kotolni ZŠ s MŠ.

13.04.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.04.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

10.04.2015 | Oznam: daň z príjmu právnických osôb za rok 2014

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o splnení zákonných povinností, ktoré obci vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

10.04.2015 | Kontrola z NKÚ – správa o plnení opatrení

Starosta obce poskytol na zverejnenie správu o plnení opatrení, ktoré boli v obci realizované v súvislosti s výsledkami kontroly z NKÚ.

09.04.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za marec 2015.

07.04.2015 | Oznam: upozornenie pre dlžníkov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie upozornenie pre občanov s dlhmi na miestnych daniach a poplatkoch, že v prípade ich neuhradenia do 20.04.2015 pristúpi k riešeniu pohľadávok formou exekúcie.

07.04.2015 | Oznam: pokyny k separovaniu odpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o potrebe postupovať pri separovaní domového odpadu v súlade s VZN a pokynmi spoločnosti Brantner Fatra.

07.04.2015 | Oznam: prednáška PZ SR o prevencii pred trestnou činnosťou

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o plánovanej aprílovej prednáške preventistky OR PZ v Martine na tému Prevencia pred trestnou činnosťou.

07.04.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 26.03.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 26.03.2015.

05.04.2015 | Darovacia zmluva – stolnotenisový stôl

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu o bezodplatnom prevode stolnotenisového stola do majetku obce uzatvorenú s V. Poláčkom.

02.04.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorenú s OZ Hradečnica.

02.04.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnanosti

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta „kurič – údržbár“ uzatvorenú s ÚPSVaR Martin.

01.04.2015 | Prieskum: záujem o nájomné obecné byty

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam spojený s prieskumom ohľadne záujmu o bývanie v nájomných obecných bytoch, nakoľko sa jedná o jednu z možností využitia objektu bývalej MŠ. Výsledok prieskumu bude mať výrazný vplyv na rozhodnutie OZ, preto občania môžu svoj záujem deklarovať osobne na obecnom úrade alebo písomne do 15.04.2015.

01.04.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

01.04.2015 | Oznam: návrh na zber bioodpadu v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o návrhu firmy Brantner Fatra na zber bioodpadu v obci prostredníctvom kontajnerov a plastových vriec.

01.04.2015 | Oznam: začatie správneho konania – žiadosť PD Sklabiňa

Obecný úrad zverejnil oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so žiadosťou PD Sklabiňa o predĺženie platnosti súhlasu na pasenie, napájanie a ustajnenie hospodárskych zvierat na území NP Veľká Fatra a jeho ochranného pásma. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 14.04.2015 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti PD.

01.04.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku čistiacich prostriedkov a uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠD a ŠJ.

30.03.2015 | 70. výročie oslobodenia obce – pozvánka na pietny akt

Obecný úrad pozýva všetkých občanov na pietny akt pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce, ktorý sa uskutoční 10.04.2015 o 16:00 hod. pri soche partizána v areáli ZŠ.

30.03.2015 | Návrhy pre činnosť hlavného kontrolóra obce

Poslanci OZ poskytli na zverejnenie návrhy na zvýšenie aktivity hlavného kontrolóra obce vrátane definície základných požiadaviek na výkon jeho funkcie.

30.03.2015 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej s I. Mičkom.

30.03.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na rozšírenie licencie na programový balík na vedenie agendy OcÚ a na vypracovanie projektovej dokumentácie.

25.03.2015 | Zámer – predaj alebo dlhodobý prenájom objektu bývalej MŠ

Obecný úrad poskytol v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 o majetku obcí a uznesením OZ č. 10/07/02/20185 zo dňa 26.02.2015 na zverejnenie zámer predať alebo dlhodobo prenajať objekt bývalej materskej školy.

25.03.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.03.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

23.03.2015 | Zmluvy o dokončení územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie mandátnu zmluvu o vypracovaní ÚPN a príslušnej dokumentácie uzatvorenú s Ing. arch. Z. Mendelovou a zmluvu o dielo na dokončenie ÚPN uzatvorenú s Ing. arch. E. Hejzlarovou.

23.03.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia pre obecný úrad.

23.03.2015 | Poďakovanie za pomoc pri jarnom upratovaní

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie občanom za aktívnu účasť pri vypiľovaní drevín na obecnom cintoríne a na brehu potoka Hradečnica, na jarnom upratovaní v obci, pri zbere železného šrotu a pri vyrovnaní zničenej cesty v lokalite IBV Hradečnica.

18.03.2015 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10.04.2015 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

09.03.2015 | Oznam: jarné upratovanie v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o organizačnom zabezpečení jarného upratovania vrátane výzvy na udržiavanie poriadku v intraviláne aj extraviláne obce.

06.03.2015 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu účasti pracovníčok na odbornom školení v Banskej Bystrici nebude od 10.03.2015 do 12.03.2015 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

06.03.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 26.02.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 26.02.2015.

06.03.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za január a február 2015.

05.03.2015 | Zápis z rokovania o územnom pláne obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápis z rokovania starostu, poslancov OZ a zhotoviteľov územného plánu obce z 25.02.2015.

04.03.2015 | Výzva: podnety a pripomienky k územnému plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o možnosti zapožičania mapového podkladu k územnému plánu obce pre účely doplnenia podnetov a pripomienok (ponuka platí do 20.03.2015). Na základe poskytnutých informácii bude návrh územného plánu upravený a následne na verejnom stretnutí odprezentovaný občanom.

04.03.2015 | Výzva: bezpečnosť osôb a majetku

Starosta obce na základe nárastu kriminality a počtu krádeží alebo priestupkov voči majetku poskytol na zverejnenie výzvu týkajúcu sa zvýšeného dôrazu na prevenciu a pozornosť pri ochrane zdravia osôb a nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva.

04.03.2015 | Menovací dekrét riaditeľa ZŠ s MŠ

Starosta obce poskytol na zverejnenie menovací dekrét nového riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorým sa na funkčné obdobie od 01.03.2015 do 28.02.2020 stala Mgr. Jana Dzimková.

03.03.2015 | Kontrola z NKÚ – doplnenie opatrení

Starosta obce poskytol na zverejnenie doplnenie opatrení, ktoré budú v obci realizované v súvislosti s výsledkami kontroly z NKÚ.

02.03.2015 | Zmluva o partnerstve a spolupráci pri rozvoji obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o partnerstve a spolupráci pri rozvoji obce uzatvorenú s Urbárom pozemkovým spoločenstvom v Sklabini.

02.03.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú s Urbárom pozemkovým spoločenstvom v Sklabini.

02.03.2015 | Protokol NKÚ o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobnosti obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie kompletný protokol NKÚ [ časť 1 | časť 2 ] o výsledku kontroly v obci v roku 2014.

26.02.2015 | Darovacia zmluva – prístrešok a plastové okná na budove ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu o bezodplatnom prevode dreveného prístrešku a plastových okien osadených v budove ZŠ do majetku obce uzatvorenú s OZ Hradečnica.

26.02.2015 | Žiadosť o koordináciu postupu pri predaji a zámene pozemkov v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie žiadosť o koordináciu postupu pri predaji pozemkov pod cestou k IBV Hradečnica a zámenách pozemkov na vyriešenie majetkoprávnych krívd v obci adresovanú Zorkovskému pozemkovému spoločenstvu, vrátane listu s informáciami pre zainteresovaných občanov.

26.02.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku tonera do multifunkčného zariadenia a tlačív pre ZŠ.

25.02.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na opravu a údržbu kurenárskych zariadení v kotolni OcÚ a ZŠ a na dodávku uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠD a ŠJ.

23.02.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

23.02.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku materiálu a opravu odpadového potrubia nad kuchyňou ŠJ.

18.02.2015 | Výsledky zápisu žiakov do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie výsledky zápisu žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016.

13.02.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 11.02.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 11.02.2015.

13.02.2015 | Záznam z rokovania o dažďovej kanalizácii

Obecný úrad poskytol na zverejnenie záznam z prerokovania nesúhlasu obce s fakturáciou dažďovej kanalizácie so spoločnosťou EKOSTAVBY, s.r.o., Nitra, vrátane dobropisu na uvedenú investíciu.

12.02.2015 | Poďakovanie za kvetinovú výzdobu v Dome smútku

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie za novú kvetinovú výzdobu v Dome smútku, ktorú s finančným príspevkom zástupkyne starostu Anny Silvestrovej zrealizovala Danka Kováčiková.

10.02.2015 | Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

10.02.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia pre obecný úrad.

09.02.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskeho papiera.

09.02.2015 | Zmeny v procese verejného obstarávania

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmeny v procese verejného obstarávania, ktoré pre obec vyplývajú zo spustenia riadnej prevádzky Elektronického kontraktačného systému.

09.02.2015 | Výsledky referenda v obci Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie výsledky referenda, ktoré sa konalo 07.02.2015.

05.02.2015 | Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o zabezpečení zdravotného dohľadu uzatvorenú s Ing. Dašenou Bielikovou.

05.02.2015 | Pohľadávky voči občanom k 04.02.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zoznam pohľadávok evidovaných v súvislosti s poplatkami za psa a za vývoz komunálneho odpadu.

05.02.2015 | Plán práce OZ na prvý polrok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2015.

05.02.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.01.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.01.2015.

02.02.2015 | Výzva občanom – zabezpečenie zimnej údržby

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam pre obyvateľov lokality od križovatky na Sklabinský Podzámok po strelnicu so žiadosťou o spoluprácu pri zabezpečení bezproblémovej zimnej údržby prístupovej komunikácie.

02.02.2015 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠD a ŠJ.

02.02.2015 | Prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jarných prázdnin z dôvodu nevyhnutnej opravy poškodeného potrubia v strope kuchyne.

29.01.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku LCD monitora a na výkon kominárskych služieb v budovách OcÚ a ZŠ s MŠ.

29.01.2015 | Meteorologické výstrahy SHMÚ

SHMÚ vyhlásil pre región Turiec kvôli silnému nárazovému vetru, predpokladu tvorby snehových jazykov a hustému sneženiu v období od 29.01.2015 do 31.01.2015 meteorologické výstrahy 2. stupňa.

27.01.2015 | Poslanecké obvody v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie grafické rozdelenie poslaneckých obvodov v obci, vrátane kontaktných údajov na príslušných poslancov OZ.

27.01.2015 | Pohľadávky voči občanom k 23.01.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zoznam pohľadávok evidovaných v súvislosti s poplatkami za psa a za vývoz komunálneho odpadu.

27.01.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na demontáž vianočnej výzdoby a na dodávku uhlia pre obecný úrad.

27.01.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za december 2014.

22.01.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.01.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.01.2015.

21.01.2015 | VZN o vykonávaní zimnej údržby

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie VZN o vykonávaní zimnej údržby verejných priestranstiev a komunikácií v obci.

20.01.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na údržbárske práce a na dodávku odbornej publikácie.

19.01.2015 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2015 o 17:00 hod. pozvánka s programom

15.01.2015 | Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Sklabini.

15.01.2015 | Žiadosti o finančnú dotáciu na rekonštrukciu vojnových hrobov

Starosta obce poskytol na zverejnenie žiadosti o finančnú dotáciu na rekonštrukciu cintorína a vojnových hrobov vrátane fotodokumentácie.

15.01.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku daňových tlačív a na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

15.01.2015 | Zmluva o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií uzatvorenú s Jurajom Majerčíkom.

14.01.2015 | Dodatok k zmluve o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií uzatvorenej s PD „SNP“ Sklabiňa.

13.01.2015 | Informácie o referende

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o zložení okrskovej komisie a mieste konania referenda, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

13.01.2015 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku informačnej tabule a uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠD a ŠJ.

13.01.2015 | Nové sadzby obecných poplatkov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad obecných poplatkov, ktorý vstúpi do platnosti 01.02.2015.

13.01.2015 | Úradný oznam

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o postupe pri uplatnení úľavy na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad.

12.01.2015 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za máj, jún, júl, august, september, október a november 2014.

12.01.2015 | Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie pozvánku na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016.

09.01.2015 | Meteorologická výstraha SHMÚ

SHMÚ vyhlásil pre región Turiec kvôli silnému nárazovému vetru v období od 09.01.2015 do 11.01.2015 meteorologickú výstrahu 2. stupňa.

08.01.2015 | Upozornenie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie upozornenie na zákaz svojvoľného pohybu domácich zvierat v intraviláne obce.

07.01.2015 | Plán zasadnutí OZ na prvý polrok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2015.

07.01.2015 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 30.12.2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 30.12.2014.

05.01.2015 | Výzva na dodržiavanie zákona

Obecný úrad poskytol na zverejnenie výzvu na dodržiavanie zákona vyplývajúcu zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách súvisiacu s bezproblémovým výkonom zimnej údržby v obci.

22.12.2014 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2014 o 17:00 hod.

19.12.2014 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.12.2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.12.2014.

19.12.2014 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 12.12.2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ z inauguračného zasadnutia konaného 12.12.2014.

19.12.2014 | Rozpočet na rok 2015 a predpokladaná bilancia do 31.12.2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie štruktúrovaný rozpočet obce na rok 2015 spolu s očakávanými príjmami a výdavkami do konca roku 2014.

17.12.2014 | VZN o daniach a poplatkoch

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady, ktoré vstúpi do platnosti 01.01.2015.

16.12.2014 | Informácie o obecnom úrade

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informačné tabuľky s uvedením nových úradných hodín a funkčného zaradenia zamestnancov platného od 15.12.2014.

16.12.2014 | Zmluva o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o zabezpečení zimnej údržby plôch a komunikácií uzatvorenú s PD „SNP“ Sklabiňa.

15.12.2014 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2014 o 17:00 hod. pozvánka s programom

03.12.2014 | Pozvánka na Sklabinské trhy 2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na Sklabinské trhy s návštevou Mikuláša, ktoré sa budú konať od 05.12.2014 do 06.12.2014 v Obecnom dome.

22.11.2014 | Výsledky komunálnych volieb 2014

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie poskytla na zverejnenie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

19.11.2014 | Zmluvy o predaji pozemku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvy o predaji obecného pozemku Ing. Danici Molitorovej a MUDr. Miroslavovi Langovi s manželkou.

19.11.2014 | Vedenie obce v nasledujúcom volebnom období

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zloženie nového vedenia obce pre volebné obdobie 2014-2018.

06.11.2014 | Pozvánka na slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na slávnostné zasadnutie nového OZ, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2014 o 16:00 hod. pozvánka s programom

04.11.2014 | Zoznam kandidátov pre komunálne voľby 2014

Obecný úrad poskytol na zverejnenie platný zoznam kandidátov pre voľby starostu obce a pre pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva.

01.10.2014 | Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia na základe kontroly podkladov a registrácie poskytla na zverejnenie vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a pre pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva.

01.10.2014 | Zmluva o predaji pozemku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o predaji obecného pozemku.

23.05.2014 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za január, február, marec a apríl 2014.

02.04.2014 | Zmluva o uložení odpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o uložení odpadu uzatvorenú s firmou Eko-Salmo, s.r.o, Bratislava.

01.04.2014 | Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2014.

10.03.2014 | Dohoda o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorenú s OZ Centrum enviromentálnej výchovy Turiec so sídlom v Martine.


Fotografie © Nikola Šupenová | posledná aktualizácia obsahu: 24.09.2016 00:23 | správca stránky